NHÀ HÀNG THỐNG GIA – MR NGHĨA – THĂNG LONG

  • Địa điểm: Đường Thăng Long, Đà Nẵng
  • Diện tích: 375m2
  • Năm hoàn thành: 07/2022
  • Thiết kế cảnh quan BGD Landscape
Xem thêm về dự án tại đây

thiet ke NHÀ HÀNG THỐNG GIA - MR NGHĨA - THĂNG LONG