TÂN MINH NHÂN

  • Địa điểm: 250 Lê Văn Hiến, Đà Nẵng
  • Diện tích: 350m2
  • Năm hoàn thành: 10/2021
  • Thi công cảnh quan BGD Landscape