HOTEL – CHICLAND

  • Địa điểm: 210 Võ Nguyên Giáp, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng
  • Năm hoàn thành: 06/2021
  • Thiết kế cảnh quan BGD Landscape